Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 0903 250 575,
prípadne nám napíšte email na: info@dobreploty.sk

Indurstrial District s.r.o.
Tranovského 2185/31, 841 02, Bratislava
IČO: 54285844
DIČ: 2121622624
IČ DPH: SK21216226245


Bankové spojenie: IBAN: SK57 0200 0000 0045 4676 9258
Peňažný ústav: VÚB BANKA