Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 0903 250 575,
prípadne nám napíšte email na: info@dobreploty.sk

Dobré Ploty, s.r.o.
Tranovského 31, 841 02, Bratislava
IČO: 51102960
DIČ: 2120590175
IČ DPH: SK2120590175


Bankové spojenie: IBAN: SK60 0200 0000 0038 9119 6353
Peňažný ústav: VÚB BANKA